تابلو فرش دستباف تبریز سبدگل عرضی چله و گل ابریشمتابلو فرش دستباف تبریز سبدگل عرضی چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز سبدگل عرضی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61644
محل بافت : تبریز
عرض : 46 سانتی متر
طول : 65 سانتی متر
عرض با قاب : 68 سانتی متر
طول با قاب : 86 سانتی متر
رج : 50
طرح : سبد چوبی گل تولیدی ابریشم
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه سبد عرضی گل چله و گل ابریشم مارک ابریشم تبریز