کناره دستباف یلمه علی آبادی تمام پشم رنگ گیاهی طرح هفت حوضکناره دستباف یلمه علی آبادی تمام پشم رنگ گیاهی طرح هفت حوضکناره دستباف یلمه علی آبادی تمام پشم رنگ گیاهی طرح هفت حوضکناره دستباف یلمه علی آبادی تمام پشم رنگ گیاهی طرح هفت حوض

کناره دستباف یلمه علی آبادی تمام پشم رنگ گیاهی طرح هفت حوض

فروخته شده

کد فرش : 41177
محل بافت : بروجن
عرض : 84 سانتی متر
طول : 291 سانتی متر
رج : 45
طرح : هفت حوض
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : پیازی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : پشم
وزن : 9 کیلوگرم

کناره دستبافت سه متری یلمه علی آبادی بروجن تمام پشم ریز رنگ گیاهی اعلا بافت درجه یک