ذرع و نیم دستباف گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهی ذرع و نیم دستباف گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهی ذرع و نیم دستباف گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهی ذرع و نیم دستباف گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهی

ذرع و نیم دستباف گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهی

آماده فروش

کد فرش : 31242
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 103 سانتی متر
طول : 142 سانتی متر
رج : 25
طرح : کف ساده بزدار
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 7 کیلوگرم

۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و نیم دستبافت گبه قشقایی شیراز نقشه کف ساده بزدار رنگ گیاهی