قالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم رنگ گیاهی طرح محرماتقالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم رنگ گیاهی طرح محرماتقالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم رنگ گیاهی طرح محرماتقالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم رنگ گیاهی طرح محرمات

قالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم رنگ گیاهی طرح محرمات

آماده فروش

کد فرش : 22450
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 121 سانتی متر
طول : 215 سانتی متر
رج : 30
طرح : محرمات عرضی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 12 کیلوگرم

۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالیچه دستبافت گبه شیرازی نقشه محرمات عرضی رنگ گیاهی عشایری باف