گبه مربع دستباف شیرازی دستریس تولیدی حاج ابوالحسنی گبه مربع دستباف شیرازی دستریس تولیدی حاج ابوالحسنی گبه مربع دستباف شیرازی دستریس تولیدی حاج ابوالحسنی گبه مربع دستباف شیرازی دستریس تولیدی حاج ابوالحسنی

گبه مربع دستباف شیرازی دستریس تولیدی حاج ابوالحسنی

فروخته شده

کد فرش : 41193
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 205 سانتی متر
رج : 30
طرح : بازی عشایری
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 18 کیلوگرم

مربع گبه دستبافت شیرازی دستریس رنگ گیاهی تولیدی حاج ابوالحسنی نقشه موضوع دار