ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه گنبدامامزاده گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه گنبدامامزاده گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه گنبدامامزاده گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه گنبدامامزاده گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه گنبدامامزاده گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 31258
محل بافت : تبریز
عرض : 103 سانتی متر
طول : 162 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد امامزاده دور گلیم
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و نیم دستبافت تبریز طرح جدید گنبد امامزاده دور گلیم دار گل ابریشم پنجاه رج استاد باف