دایره دستباف تبریز قطر یک ونیم متر طرح نوینفر گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک ونیم متر طرح نوینفر گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک ونیم متر طرح نوینفر گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک ونیم متر طرح نوینفر گل ابریشم

دایره دستباف تبریز قطر یک ونیم متر طرح نوینفر گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 50213
محل بافت : تبریز
عرض : 150 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 50
طرح : نوینفر جدید
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 5 کیلوگرم

۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

فرش گرد دستبافت تبریز قطر یک و نیم متر گل ابریشم نقشه نوینفر