ذرع و نیم دستباف یلمه بروجن تمام پشم خشت نامتقارنذرع و نیم دستباف یلمه بروجن تمام پشم خشت نامتقارنذرع و نیم دستباف یلمه بروجن تمام پشم خشت نامتقارنذرع و نیم دستباف یلمه بروجن تمام پشم خشت نامتقارن

ذرع و نیم دستباف یلمه بروجن تمام پشم خشت نامتقارن

آماده فروش

کد فرش : 31264
محل بافت : بروجن
عرض : 110 سانتی متر
طول : 156 سانتی متر
رج : 40
طرح : خشتی نامتقارن
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 5 کیلوگرم

۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و نیم دستبافت تمام پشم یلمه بروجن نقشه خاص خشت نامتقارن