دوذرعی دستباف گبه تمام پشم رنگ گیاهی طرح کف خشت درهم دوذرعی دستباف گبه تمام پشم رنگ گیاهی طرح کف خشت درهم دوذرعی دستباف گبه تمام پشم رنگ گیاهی طرح کف خشت درهم دوذرعی دستباف گبه تمام پشم رنگ گیاهی طرح کف خشت درهم

دوذرعی دستباف گبه تمام پشم رنگ گیاهی طرح کف خشت درهم

آماده فروش

کد فرش : 31265
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 125 سانتی متر
طول : 164 سانتی متر
رج : 30
طرح : خشت درهم
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 9 کیلوگرم

۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

دو ذرعی دستبافت گبه شیرازی پشم دستریس و رنگ گیاهی نقشه خشت درهم ذهنی باف