قالیچه دستباف تبریز طرح هریس دور گلیم دار گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح هریس دور گلیم دار گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح هریس دور گلیم دار گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح هریس دور گلیم دار گل ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح هریس دور گلیم دار گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 22457
محل بافت : تبریز
عرض : 154 سانتی متر
طول : 208 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس دور گلیم دار
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه هریس جدید دور گلیم بافت دار پنجاه رج گل ابریشم