تابلو فرش دستباف تبریز تنگ گل کوچک گل ابریشمتابلو فرش دستباف تبریز تنگ گل کوچک گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز تنگ گل کوچک گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61684
محل بافت : تبریز
عرض : 30 سانتی متر
طول : 42 سانتی متر
عرض با قاب : 50 سانتی متر
طول با قاب : 60 سانتی متر
رج : 50
طرح : تنگ کوچک گل
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه تنگ کوچک گل پنجاه رج گل ابریشم