تابلو فرش دستباف تبریز تنگ گل کوچک گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز تنگ گل کوچک گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز تنگ گل کوچک گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61683
محل بافت : تبریز
عرض : 28 سانتی متر
طول : 40 سانتی متر
عرض با قاب : 47 سانتی متر
طول با قاب : 58 سانتی متر
رج : 50
طرح : تنگ کوچک گل
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه جدید تنگ کوچک گل پنجاه رج گل ابریشم