قالیچه دستباف تبریز طرح سالاری چله و گل ابریشم قالیچه دستباف تبریز طرح سالاری چله و گل ابریشم قالیچه دستباف تبریز طرح سالاری چله و گل ابریشم قالیچه دستباف تبریز طرح سالاری چله و گل ابریشم قالیچه دستباف تبریز طرح سالاری چله و گل ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح سالاری چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22474
محل بافت : تبریز
عرض : 153 سانتی متر
طول : 204 سانتی متر
رج : 55
طرح : سالاری تبریز
ابریشم : 55 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : کله غازی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه سالاری چله و گل ابریشم پنجاه و پنج رج