جفت قالیچه دستباف قم نقشه بته ترمه کف ساده چله و گل ابریشم جفت قالیچه دستباف قم نقشه بته ترمه کف ساده چله و گل ابریشم جفت قالیچه دستباف قم نقشه بته ترمه کف ساده چله و گل ابریشم جفت قالیچه دستباف قم نقشه بته ترمه کف ساده چله و گل ابریشم جفت قالیچه دستباف قم نقشه بته ترمه کف ساده چله و گل ابریشم

جفت قالیچه دستباف قم نقشه بته ترمه کف ساده چله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 22476
محل بافت : قم
عرض : 130 سانتی متر
طول : 210 سانتی متر
رج : 60
طرح : بته ترمه کف ساده
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مشکی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

جفت قالیچه سه متری دستبافت قم نقشه بته جغه کف ساده چله و گل ابریشم