ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح یکرفه درختیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح یکرفه درختیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح یکرفه درختیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح یکرفه درختی

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح یکرفه درختی

آماده فروش

کد فرش : 31277
محل بافت : قم
عرض : 98 سانتی متر
طول : 152 سانتی متر
رج : 75
طرح : درختی یک طرفه
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : عنابی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

۱۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و نیم تمام ابریشم دستبافت قم نقشه کومه یک طرفه ریزبافت