دایره دستباف نایین قطر دو متر گل ابریشم نه لادایره دستباف نایین قطر دو متر گل ابریشم نه لادایره دستباف نایین قطر دو متر گل ابریشم نه لادایره دستباف نایین قطر دو متر گل ابریشم نه لا

دایره دستباف نایین قطر دو متر گل ابریشم نه لا

آماده فروش

کد فرش : 50221
محل بافت : نایین
عرض : 200 سانتی متر
طول : 200 سانتی متر
رج : 50
طرح : ترنج ستاره ای
ابریشم : 20 %
رنگ زمینه : شرابی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

گرد دستبافت نایین قطر دو متر گل ابریشم