ذرع و نیم دستباف یلمه علی آبادی تمام پشم سه حوضذرع و نیم دستباف یلمه علی آبادی تمام پشم سه حوضذرع و نیم دستباف یلمه علی آبادی تمام پشم سه حوضذرع و نیم دستباف یلمه علی آبادی تمام پشم سه حوض

ذرع و نیم دستباف یلمه علی آبادی تمام پشم سه حوض

آماده فروش

کد فرش : 31278
محل بافت : بروجن
عرض : 108 سانتی متر
طول : 158 سانتی متر
رج : 40
طرح : سه حوض
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : پشم
وزن : 5 کیلوگرم

۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و نیم دستبافت یلمه علی آباد بروجن تمام پشم رنگ گیاهی نقشه سه حوض استاد بافت