شش متری دستباف ماهی جدید نه متن پنجاه رج گل ابریشم پیروزیانشش متری دستباف ماهی جدید نه متن پنجاه رج گل ابریشم پیروزیانشش متری دستباف ماهی جدید نه متن پنجاه رج گل ابریشم پیروزیانشش متری دستباف ماهی جدید نه متن پنجاه رج گل ابریشم پیروزیان

شش متری دستباف ماهی جدید نه متن پنجاه رج گل ابریشم پیروزیان

فروخته شده

کد فرش : 11068
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 209 سانتی متر
طول : 300 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید نه متن تولیدی پیروزیان
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : آبی نفتی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 20 کیلوگرم

شش متری دستبافت نقشه جدید ماهی تولیدی پیروزیان گل ابریشم اعلاباف