تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم نقشه وان یکاد بیطرفان تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم نقشه وان یکاد بیطرفان

تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم نقشه وان یکاد بیطرفان

فروخته شده

کد فرش : 41220
محل بافت : قم
عرض : 34 سانتی متر
طول : 95 سانتی متر
عرض با قاب : 50 سانتی متر
طول با قاب : 110 سانتی متر
رج : 80
طرح : وان یکاد ستونی تولیدی بیطرفان
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سبز یشمی
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان نقشه وان یکاد ستونی اعلا باف