تابلو فرش دستباف تبریز گلدان گل لعابیتابلو فرش دستباف تبریز گلدان گل لعابی

تابلو فرش دستباف تبریز گلدان گل لعابی

فروخته شده

کد فرش : 61652
محل بافت : تبریز
عرض : 34 سانتی متر
طول : 49 سانتی متر
عرض با قاب : 52 سانتی متر
طول با قاب : 67 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان گل لعابی تولیدی خوشبخت
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه گلدان گل لعابی گل ابریشم تولیدی خوشبخت