ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه گنبدامامزاده گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه گنبدامامزاده گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه گنبدامامزاده گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه گنبدامامزاده گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه گنبدامامزاده گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31274
محل بافت : تبریز
عرض : 103 سانتی متر
طول : 157 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد جدید امامزاده دور گلیم
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جدید گنبد امامزاده چله و گل ابریشم پنجاه رج