شش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رجشش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رجشش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رجشش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رجشش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج

شش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج

آماده فروش

کد فرش : 11066
محل بافت : تبریز
عرض : 204 سانتی متر
طول : 310 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : موشی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 16 کیلوگرم

۲۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

شش متری دستبافت تبریز نقشه هریس پنجاه رج گل ابریشم استاد کار باف