شش متری دستباف تبریز موج مهر نوینفر کف متن و حاشیه و چله و گل ابریشم شش متری دستباف تبریز موج مهر نوینفر کف متن و حاشیه و چله و گل ابریشم شش متری دستباف تبریز موج مهر نوینفر کف متن و حاشیه و چله و گل ابریشم شش متری دستباف تبریز موج مهر نوینفر کف متن و حاشیه و چله و گل ابریشم شش متری دستباف تبریز موج مهر نوینفر کف متن و حاشیه و چله و گل ابریشم شش متری دستباف تبریز موج مهر نوینفر کف متن و حاشیه و چله و گل ابریشم

شش متری دستباف تبریز موج مهر نوینفر کف متن و حاشیه و چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 11061
محل بافت : تبریز
عرض : 204 سانتی متر
طول : 303 سانتی متر
رج : 50
طرح : موج مهر نوینفر
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری دستبافت تبریز نقشه جدید موج مهر نوینفر چله و گل و دوکف متن و حاشیه ابریشم استاد باف