ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه خطیبی گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه خطیبی گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه خطیبی گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه خطیبی گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه خطیبی گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31289
محل بافت : تبریز
عرض : 104 سانتی متر
طول : 152 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه جدید خطیبی گل ابریشم پنجاه رج