جفت شش متری دستباف تبریز طرح صفی قلم چله و گل ابریشم دست دوم جفت شش متری دستباف تبریز طرح صفی قلم چله و گل ابریشم دست دوم جفت شش متری دستباف تبریز طرح صفی قلم چله و گل ابریشم دست دوم جفت شش متری دستباف تبریز طرح صفی قلم چله و گل ابریشم دست دوم

جفت شش متری دستباف تبریز طرح صفی قلم چله و گل ابریشم دست دوم

آماده فروش

کد فرش : 11070
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 302 سانتی متر
رج : 50
طرح : صفی قلم
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 36 کیلوگرم

۵۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

جفت شش متری دستبافت تبریز نقشه صفی قلم چله و گل ابریشم دست دوم در حد نو