قالیچه دستباف تبریز طرح هریس پنجاه رج گل ابریشم رنگ سفارشیقالیچه دستباف تبریز طرح هریس پنجاه رج گل ابریشم رنگ سفارشیقالیچه دستباف تبریز طرح هریس پنجاه رج گل ابریشم رنگ سفارشیقالیچه دستباف تبریز طرح هریس پنجاه رج گل ابریشم رنگ سفارشی

قالیچه دستباف تبریز طرح هریس پنجاه رج گل ابریشم رنگ سفارشی

آماده فروش

کد فرش : 22487
محل بافت : تبریز
عرض : 154 سانتی متر
طول : 210 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه هریس گل ابریشم رنگ سفارشی پنجاه رج