شش متری دستباف تبریز طرح هریس دور گلیم گل ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح هریس دور گلیم گل ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح هریس دور گلیم گل ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح هریس دور گلیم گل ابریشم

شش متری دستباف تبریز طرح هریس دور گلیم گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 11073
محل بافت : تبریز
عرض : 205 سانتی متر
طول : 305 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس دور گلیم دار
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 16 کیلوگرم

۲۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

شش متری دستبافت تبریز نقشه جدید هریس دور گلیم بافت دار گل ابریشم و پنجاه رج