ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم زنجان مارک جمشیدی قم ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم زنجان مارک جمشیدی قم ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم زنجان مارک جمشیدی قم ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم زنجان مارک جمشیدی قم ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم زنجان مارک جمشیدی قم

ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم زنجان مارک جمشیدی قم

آماده فروش

کد فرش : 41225
محل بافت : قم-زنجان
عرض : 80 سانتی متر
طول : 115 سانتی متر
رج : 70
طرح : هندسی جمشیدی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و چارک دستبافت تمام ابریشم زنجان بافت مارک قم جمشیدی