مربع یک در یک متر تمام ابریشم قم تولیدی براتی ترنج خورشیدیمربع یک در یک متر تمام ابریشم قم تولیدی براتی ترنج خورشیدیمربع یک در یک متر تمام ابریشم قم تولیدی براتی ترنج خورشیدیمربع یک در یک متر تمام ابریشم قم تولیدی براتی ترنج خورشیدیمربع یک در یک متر تمام ابریشم قم تولیدی براتی ترنج خورشیدیمربع یک در یک متر تمام ابریشم قم تولیدی براتی ترنج خورشیدی

مربع یک در یک متر تمام ابریشم قم تولیدی براتی ترنج خورشیدی

آماده فروش

کد فرش : 41229
محل بافت : قم
عرض : 100 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
رج : 80
طرح : ترنج خورشیدی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

مربع دستبافت تمام ابریشم قم یک در یک متر مارک براتی نقشه ترنج خورشیدی