ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم خشت و ترنج تولیدی اقا گل ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم خشت و ترنج تولیدی اقا گل ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم خشت و ترنج تولیدی اقا گل ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم خشت و ترنج تولیدی اقا گل ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم خشت و ترنج تولیدی اقا گل ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم خشت و ترنج تولیدی اقا گل

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم خشت و ترنج تولیدی اقا گل

آماده فروش

کد فرش : 31321
محل بافت : قم
عرض : 100 سانتی متر
طول : 153 سانتی متر
رج : 75
طرح : ترنج و خشت میر مهدی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

۲۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و نیم دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی آقا گل نقشه خشت و ترنج استاد باف