ذرع و چهارک دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی امیری ذرع و چهارک دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی امیری ذرع و چهارک دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی امیری ذرع و چهارک دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی امیری ذرع و چهارک دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی امیری

ذرع و چهارک دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی امیری

آماده فروش

کد فرش : 41237
محل بافت : قم
عرض : 79 سانتی متر
طول : 122 سانتی متر
رج : 75
طرح : گلدانی گلریز امیری
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : قهوه ای
رنگ حاشیه : قهوه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

۱۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و چارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی امیری نقشه تک گلدان گلریز