شش متری دستباف ماهی جدید یازده متن پنجاه رج گل ابریشمشش متری دستباف ماهی جدید یازده متن پنجاه رج گل ابریشمشش متری دستباف ماهی جدید یازده متن پنجاه رج گل ابریشمشش متری دستباف ماهی جدید یازده متن پنجاه رج گل ابریشم

شش متری دستباف ماهی جدید یازده متن پنجاه رج گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 11086
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 206 سانتی متر
طول : 305 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید یازده متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 20 کیلوگرم

۲۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

شش متری دستبافت نقشه جدید ماهی یازده متن گل ابریشم پنجاه رج