ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه محرمات تولیدی محمدیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه محرمات تولیدی محمدیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه محرمات تولیدی محمدیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه محرمات تولیدی محمدی

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه محرمات تولیدی محمدی

فروخته شده

کد فرش : 31332
محل بافت : قم
عرض : 103 سانتی متر
طول : 153 سانتی متر
رج : 80
طرح : محرمات
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی محمدی نقشه محرمات اعلا باف