سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه ترنجی گلدانی تولیدی فتحیسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه ترنجی گلدانی تولیدی فتحیسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه ترنجی گلدانی تولیدی فتحیسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه ترنجی گلدانی تولیدی فتحی

سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه ترنجی گلدانی تولیدی فتحی

فروخته شده

کد فرش : 41241
محل بافت : قم
عرض : 60 سانتی متر
طول : 90 سانتی متر
رج : 80
طرح : ترنجی گلدانی فتحی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

سایز پشتی دستبافت تمام ابریشم قم مارک فتحی نقشه گلدانی ترنجی هشتاد رج اعلا