جفت زیرتلفنی دستبافت تمام ابریشم قم نقشه گلدان و محراب

جفت زیرتلفنی دستبافت تمام ابریشم قم نقشه گلدان و محراب

آماده فروش

کد فرش : 41250
محل بافت : قم
عرض : 30 سانتی متر
طول : 40 سانتی متر
رج : 80
طرح : گلدان و محراب
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : بنفش
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

جفت زیرتلفنی دستبافت تمام ابریشم قم طرح گلدانی و محراب اعلا بافت