شش متری دستباف اردکان نقشه جدید حریر شش متری دستباف اردکان نقشه جدید حریر شش متری دستباف اردکان نقشه جدید حریر شش متری دستباف اردکان نقشه جدید حریر

شش متری دستباف اردکان نقشه جدید حریر

فروخته شده

کد فرش : 11090
محل بافت : اردکان
عرض : 197 سانتی متر
طول : 305 سانتی متر
رج : 30
طرح : لچک ترنج حریر
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 24 کیلوگرم

شش متری دستبافت اردکان یزد نقشه جدید لچک ترنج حریر پشم