پرده ای دستباف یلمه بروجن رنگ گیاهی تمام پشمپرده ای دستباف یلمه بروجن رنگ گیاهی تمام پشمپرده ای دستباف یلمه بروجن رنگ گیاهی تمام پشمپرده ای دستباف یلمه بروجن رنگ گیاهی تمام پشم

پرده ای دستباف یلمه بروجن رنگ گیاهی تمام پشم

آماده فروش

کد فرش : 41262
محل بافت : بروجن
عرض : 153 سانتی متر
طول : 246 سانتی متر
رج : 40
طرح : سه حوض
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : شتری
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : پشم
وزن : 14 کیلوگرم

۱۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

پرده ای دستبافت تمام پشم یلمه بروجن رنگ گیاهی نقشه سه حوض