مربع شصت در شصت سانتیمتر دستباف کرمان ریز بافت گلریز مربع شصت در شصت سانتیمتر دستباف کرمان ریز بافت گلریز مربع شصت در شصت سانتیمتر دستباف کرمان ریز بافت گلریز

مربع شصت در شصت سانتیمتر دستباف کرمان ریز بافت گلریز

آماده فروش

کد فرش : 41279
محل بافت : کرمان
عرض : 60 سانتی متر
طول : 60 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلریز
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : گلبهی
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

مربع شصت در شصت سانتیمتر دستبافت کرمان ریز گل