سایز پشتی دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته باف طرح خشتی سایز پشتی دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته باف طرح خشتی سایز پشتی دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته باف طرح خشتی سایز پشتی دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته باف طرح خشتی

سایز پشتی دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته باف طرح خشتی

آماده فروش

کد فرش : 41280
محل بافت : سیرجان
عرض : 66 سانتی متر
طول : 92 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : عنابی
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : پشم
وزن : 1 کیلوگرم

۲۹٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

سایز پشتی دستبافت سوزنی فرش سیرجان برجسته بافت تمام پشم نقشه خشتی