ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه میرزایی کف ساده گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه میرزایی کف ساده گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه میرزایی کف ساده گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه میرزایی کف ساده گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه میرزایی کف ساده گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 31352
محل بافت : تبریز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 160 سانتی متر
رج : 50
طرح : میرزایی کف ساده
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : سبز
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و نیم دستبافت تبریز طرح کف ساده میرزایی گل ابریشم پنجاه رج واقعی