جفت نه متری دستباف نقشه جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رج جفت نه متری دستباف نقشه جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رج جفت نه متری دستباف نقشه جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رج جفت نه متری دستباف نقشه جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رج جفت نه متری دستباف نقشه جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رج جفت نه متری دستباف نقشه جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رج جفت نه متری دستباف نقشه جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رج

جفت نه متری دستباف نقشه جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رج

آماده فروش

کد فرش : 41258
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 255 سانتی متر
طول : 352 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید
ابریشم : 30 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 54 کیلوگرم

۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

جفت نه متری دستبافت نقشه جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رج