جفت نه متری دستباف نقشه جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رج جفت نه متری دستباف نقشه جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رج جفت نه متری دستباف نقشه جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رج جفت نه متری دستباف نقشه جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رج جفت نه متری دستباف نقشه جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رج جفت نه متری دستباف نقشه جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رج جفت نه متری دستباف نقشه جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رج

جفت نه متری دستباف نقشه جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رج

فروخته شده

کد فرش : 41258
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 255 سانتی متر
طول : 352 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید
ابریشم : 30 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 54 کیلوگرم

جفت نه متری دستبافت نقشه جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رج