جفت نه متری دستباف نقشه جدید ماهی چله و گل ابریشم پنجاه رج جفت نه متری دستباف نقشه جدید ماهی چله و گل ابریشم پنجاه رج جفت نه متری دستباف نقشه جدید ماهی چله و گل ابریشم پنجاه رج جفت نه متری دستباف نقشه جدید ماهی چله و گل ابریشم پنجاه رج جفت نه متری دستباف نقشه جدید ماهی چله و گل ابریشم پنجاه رج جفت نه متری دستباف نقشه جدید ماهی چله و گل ابریشم پنجاه رج جفت نه متری دستباف نقشه جدید ماهی چله و گل ابریشم پنجاه رج

جفت نه متری دستباف نقشه جدید ماهی چله و گل ابریشم پنجاه رج

آماده فروش

کد فرش : 41258
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 255 سانتی متر
طول : 352 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید
ابریشم : 20 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 58 کیلوگرم

۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

جفت نه متری دستبافت نقشه جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رج