ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه سالاری چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه سالاری چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه سالاری چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه سالاری چله و گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه سالاری چله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 31356
محل بافت : تبریز
عرض : 104 سانتی متر
طول : 155 سانتی متر
رج : 50
طرح : سالاری
ابریشم : 40 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : یشمی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و نیم دستبافت تبریز طرح سالاری چله و گل ابریشم