جفت نه متری دستباف تبریز طرح قره باغی شصت رج واقعیجفت نه متری دستباف تبریز طرح قره باغی شصت رج واقعیجفت نه متری دستباف تبریز طرح قره باغی شصت رج واقعیجفت نه متری دستباف تبریز طرح قره باغی شصت رج واقعیجفت نه متری دستباف تبریز طرح قره باغی شصت رج واقعیجفت نه متری دستباف تبریز طرح قره باغی شصت رج واقعیجفت نه متری دستباف تبریز طرح قره باغی شصت رج واقعیجفت نه متری دستباف تبریز طرح قره باغی شصت رج واقعی

جفت نه متری دستباف تبریز طرح قره باغی شصت رج واقعی

آماده فروش

کد فرش : 41290
محل بافت : تبریز
عرض : 248 سانتی متر
طول : 353 سانتی متر
رج : 60
طرح : قره باغی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 50 کیلوگرم

۲٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

جفت نه متری دستبافت تبریز نقشه قره باغی چله و گل ابریشم شصت رج واقعی در مجموع هجده متر مربع