جفت نه متری دستباف تبریز نقشه خطیبی کف حاشیه چله و گل ابریشم جفت نه متری دستباف تبریز نقشه خطیبی کف حاشیه چله و گل ابریشم جفت نه متری دستباف تبریز نقشه خطیبی کف حاشیه چله و گل ابریشم جفت نه متری دستباف تبریز نقشه خطیبی کف حاشیه چله و گل ابریشم جفت نه متری دستباف تبریز نقشه خطیبی کف حاشیه چله و گل ابریشم جفت نه متری دستباف تبریز نقشه خطیبی کف حاشیه چله و گل ابریشم

جفت نه متری دستباف تبریز نقشه خطیبی کف حاشیه چله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 41296
محل بافت : تبریز
عرض : 251 سانتی متر
طول : 350 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی جدید کف حاشیه ابریشم
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 52 کیلوگرم

۲٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

جفت نه متری دستبافت تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه چله و گل ابریشم