جفت نه متری دستباف تبریز نقشه موج مهر کف متن و حاشیه چله و گل ابریشمجفت نه متری دستباف تبریز نقشه موج مهر کف متن و حاشیه چله و گل ابریشمجفت نه متری دستباف تبریز نقشه موج مهر کف متن و حاشیه چله و گل ابریشمجفت نه متری دستباف تبریز نقشه موج مهر کف متن و حاشیه چله و گل ابریشمجفت نه متری دستباف تبریز نقشه موج مهر کف متن و حاشیه چله و گل ابریشمجفت نه متری دستباف تبریز نقشه موج مهر کف متن و حاشیه چله و گل ابریشمجفت نه متری دستباف تبریز نقشه موج مهر کف متن و حاشیه چله و گل ابریشم

جفت نه متری دستباف تبریز نقشه موج مهر کف متن و حاشیه چله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 41299
محل بافت : تبریز
عرض : 246 سانتی متر
طول : 354 سانتی متر
رج : 60
طرح : موج مهر نوینفر دو کف ابریشم
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : طلایی مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 50 کیلوگرم

۲٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

جفت نه متری دستبافت تبریز نقشه موج مهر نوینفر کف متن و حاشیه و چله و گل ابریشم شصت رج واقعی