نه متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی صدیقیان اعلا بافنه متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی صدیقیان اعلا بافنه متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی صدیقیان اعلا بافنه متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی صدیقیان اعلا بافنه متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی صدیقیان اعلا بافنه متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی صدیقیان اعلا بافنه متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی صدیقیان اعلا باف

نه متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی صدیقیان اعلا باف

آماده فروش

کد فرش : 41300
محل بافت : قم
عرض : 242 سانتی متر
طول : 341 سانتی متر
رج : 80
طرح : لچک ترنج صدیقیان
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 15 کیلوگرم

۳٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

نه متری دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی صدیقیان اعلا باف هشتاد رج