سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه ترنج تولیدی امیرسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه ترنج تولیدی امیرسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه ترنج تولیدی امیرسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه ترنج تولیدی امیرسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه ترنج تولیدی امیر

سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه ترنج تولیدی امیر

آماده فروش

کد فرش : 41304
محل بافت : قم
عرض : 59 سانتی متر
طول : 87 سانتی متر
رج : 80
طرح : لچک ترنج امیر
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سبز یشمی
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

سایزپشتی دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی امیر نقشه لچک ترنج اعلا بافت