سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم  ترنج محرمات تولیدی رحمانیسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم  ترنج محرمات تولیدی رحمانیسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم  ترنج محرمات تولیدی رحمانیسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم  ترنج محرمات تولیدی رحمانیسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم  ترنج محرمات تولیدی رحمانی

سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم ترنج محرمات تولیدی رحمانی

آماده فروش

کد فرش : 41305
محل بافت : قم
عرض : 57 سانتی متر
طول : 91 سانتی متر
رج : 80
طرح : محرمات گل رز
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

سایز پشتی دستبافت تمام ابریشم قم نقشه محرمات گل رز تولیدی رحمانی اصل