ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شفیعی ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شفیعی ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شفیعی ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شفیعی ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شفیعی ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شفیعی

ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شفیعی

آماده فروش

کد فرش : 41308
محل بافت : قم
عرض : 80 سانتی متر
طول : 126 سانتی متر
رج : 80
طرح : ترنج یکطرفه شفیعی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : طلایی
رنگ حاشیه : بنفش
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

۱۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و چارک دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی شفیعی نقشه ترنجی یکطرفه اعلا بافت