ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی سرایانذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی سرایانذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی سرایانذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی سرایان

ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی سرایان

آماده فروش

کد فرش : 41309
محل بافت : قم
عرض : 79 سانتی متر
طول : 128 سانتی متر
رج : 75
طرح : یکطرفه گلریز
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

۱۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و چهارک دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی سرایان نقشه یکطرفه گلریز